عضویت و استقرار در دفاتر اختصاصی

خانه درخواست دفتر اختصاصی
فرصت ویژه عضویت و استقرار در مرکز نوآوری اکباتان

فرم درخواست دفتر اختصاصی

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد دفاتر کار اختصاصی مرکز نوآوری اکباتان داشته باشید، اطلاعات خود را وارد نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

triangle1
مقدار انتخاب شده: 1
vec03