تعرفه‌های استقرار

خانه استقرار در فضای کار اشتراکی
خدمات و تعرفه‌های استقرار در فضای کار اشتراکی

شما هم عضوی از مرکز نوآوری اکباتان باشید

قصد دارید با کدامیک از طرح‌های استقرار زیر عضو مرکز نوآوری اکباتان شوید؟ اطلاعات خود را وارد نمایید و درخواست خود را ثبت کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

هستم فریلنسر

هستیمتیم استارتاپی